EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ

/

 

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EĞİTİM PLANI

SINIF: 1

Ders Kodu

DÖNEM: GÜZ

Ders Adı (Türkçe)

Müf.No PSKM

Kısaltmalar: PSDS: Paketten Seçilecek Ders

Sayısı

PSKM: Paketten Seçilecek Kredi

Miktarı

T       P        K    AKTS Tip Op. PSDS

GK 101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1

2018

2        0        3        3        Z

GK 103

YABANCI DİL 1

2018

2        0        3        3        Z

GK 105

TÜRK DİLİ 1

2018

3        0        5        5        Z

GK 107

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

2018

2        0        3        3        Z

MB 101

EĞİTİME GİRİŞ

2018

2        0        3        3        Z

MB 102

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

2018

2        0        4        4        Z

RPD 101

PSİKOLOJİYE GİRİŞ

2018

2        0        4        4        Z

RPD 103

KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ

2018

2        0        5        5        Z

 

 

K R E D İ

T O P L A M I    18   /    18             30

SINIF: 1

Ders Kodu

DÖNEM: BAHAR

Ders Adı (Türkçe)

Müf.No PSKM

Kısaltmalar: PSDS: Paketten Seçilecek Ders

Sayısı

PSKM: Paketten Seçilecek Kredi

Miktarı

T       P        K    AKTS Tip Op. PSDS

GK 102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2

2018

2        0        3        3        Z

GK 104

YABANCI DİL 2

2018

2        0        4        4        S

GK 106

TÜRK DİLİ 2

2018

2        0        3        3        S

MB 103

EĞİTİM FELSEFESİ

2018

2        0        4        4        S

MB 104

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

2018

2        0        4        4        Z

RPD 102

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1

2018

2        0        4        4        Z

RPD 104

FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ

2018

2        0        4        4        Z

RPD 106

OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

2018

2         0        4         4       Z

 

 

K R E D İ

T O P L A M I    17   /    17            60

SINIF: 2

Ders Kodu

DÖNEM: GÜZ

Ders Adı (Türkçe)

Müf.No PSKM

Kısaltmalar: PSDS: Paketten Seçilecek Ders

Sayısı

PSKM: Paketten Seçilecek Kredi

Miktarı

T       P        K    AKTS Tip Op. PSDS

MB 203

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

2018

2        0        3        3        Z

MB

SEÇMELİ 1

2018

2        0        3        3        Z

GK

SEÇMELİ 1

2018

2        0        4        4        S

RPD

SEÇMELİ 1

2018

2        0        3        3        S

RPD 201

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II

2018

2        0        4        4        S

RPD 203

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

2018

1        2        3        3        Z

RPD 205

SOSYAL PSİKOLOJİ

2018

2        0        2        2        Z

RPD 207

SINIF: 2

Ders Kodu

TEMEL İSTATİSTİK

2018

2        0        2        2        Z

 

K R E D İ

T O P L A M I    16   /    16             90

DÖNEM: BAHAR

Ders Adı (Türkçe)

Müf.No PSKM

Kısaltmalar: PSDS: Paketten Seçilecek Ders

Sayısı

PSKM: Paketten Seçilecek Kredi

Miktarı

T       P        K    AKTS Tip Op. PSDS

MB 202

TÜRK EĞİTİMİ TARİHİ

2018

2        0        3        3        Z

MB 201

EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

2018

2        0        3        3        Z

MB

SEÇMELİ 2

2018

2        0        4        4        S

GK

SEÇMELİ 2

2018

2        0        3        3        S

RPD

SEÇMELİ 2

2018

2        0        4        4        S

GK 202

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

2018

1        2        3        3        Z

RPD 202

KİŞİLİK KURAMLARI

2018       2        0        2        2        Z

RPD 204

YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI

2018       2        0        2        2        Z

RPD 206

KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ

2018       2        0        3        3        Z

RPD 208

TEST DIŞI TEKNİKLER

2018       1        2        3        3        Z

K R E D İ    T O P L A M I     22 / 20                 120

SINIF: 3

Ders Kodu

DÖNEM: GÜZ

Ders Adı (Türkçe)

Kısaltmalar: PSDS: Paketten Seçilecek Ders

Sayısı

PSKM: Paketten Seçilecek Kredi

Miktarı

Müf.No     T        P        K     AKTS Tip Op. PSDS PSKM

RPD 301

PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ

2016       3        0        5        5        Z

RPD 303

YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ

2016       3        0        5        5        Z

RPD 305

KİŞİLİK KURAMLARI

2016       3        0        5        5        Z

RPD 307

MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA

2016       3        0        5        5        Z

SEÇ 301

SEÇMELİ DERSLER (GÜZ)

2016       3        0        5        5        S                2

RPD 309

MESLEKİ İNGİLİZCE I

2016       3        0        5        5        S

RPD 311

SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ

2016       3        0        5        5        S

RPD 313

CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ

2016       3        0        5        5        S

RPD 315

EVLİLİK VE AİLE İLİŞKİSİ

2016       3        0        5        5        S

RPD 317

KADIN EĞİTİMİ VE SORUNLARI

2016       3        0        5        5        S

RPD 319

FİLMLERİN PSİKOPEDAGOJİK AÇIDAN İNCELEN.

2016       3        0        5        5        S

RPD 321

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ

2016       3        0        5        5        S

RPD 323

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

2016       3        0        5        5        S

K R E D İ    T O P L A M I     30 / 150                 145

SINIF: 3

Ders Kodu

DÖNEM: BAHAR

Ders Adı (Türkçe)

Kısaltmalar: PSDS: Paketten Seçilecek Ders

Sayısı

PSKM: Paketten Seçilecek Kredi

Miktarı

Müf.No     T       P        K    AKTS Tip Op. PSDS PSKM

RPD 302

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA

2016       3        0        5        5        Z

RPD 304

REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME

2016       3        0        5        5        Z

RPD 306

PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI

2016       3        0        4        4        Z

RPD 308

MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA

UYGULAMASI

2016       1        4        4        4        Z

RPD 310

DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

2016       3        0        4        4        Z

SEÇ 302

SEÇMELİ DERSLER (BAHAR)

2016       3        0        4        4        S     2

RPD 312

MESLEKİ İNGİLİZCE II

2016       3        0        4        4        S

RPD 314

ENDÜSTRİDE PSIKOLOJIK DANIŞMA VE REHBERLİK

2016       3        0        4        4        S

RPD 316

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDAPSİKOLOJİK DAN.

2016       3        0        4        4        S

RPD 318

İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK HİZMETLERİ

2016       3        0        4        4        S

RPD 320

EĞİTİM EKONOMİSİ

2016       3        0        4        4        S

RPD 322

KURUM KÜLTÜRÜ

2016       3        0        4        4        S

RPD 324

TÜRKÇENİN GÜNCEL SORUNLARI

2016       3        0        4        4        S

RPD 326

KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM

2016       3        0        4        4        S

K R E D İ    T O P L A M I     30 / 180                 171

SINIF: 4

Ders Kodu

DÖNEM: GÜZ

Ders Adı (Türkçe)

Kısaltmalar: PSDS: Paketten Seçilecek Ders

Sayısı

PSKM: Paketten Seçilecek Kredi

Miktarı

Müf.No     T       P        K    AKTS Tip Op. PSDS PSKM

RPD 401

BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI

2015       1        4        5        5        Z

RPD 403

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

2015       1        2        3        3        Z

RPD 405

PSİKOLOJİK TESTLER

2015       2        4        5        5        Z

RPD 407

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

2015       2        0        4        4        Z

RPD 409

EĞİTİM YÖNETİMİ

2015       3        0        4        4        Z

RPD 411

ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ

2015       3        0        5        5        Z

SEÇ 401

SEÇMELİ DERSLER (GÜZ)

2015       3        0        4        4        S    1

PRD 417

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

2015       3        0        4        4        S

RPD 415

KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA

2015       3        0        4        4        S

RPD 417

BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBERLİK

2015       3        0        4        4        S

RPD 419

ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI

2015       3        0        4        4        S

RPD 421

PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME

2015       3        0        4        4        S

RPD 423

KÜLTÜRE DUYARLI PSİKOLOJİK DANIŞMA I

2015       3        0        4        4        S

K R E D İ    T O P L A M I     30 / 210                 201

SINIF: 4

Ders Kodu

DÖNEM: BAHAR

Ders Adı (Türkçe)

Kısaltmalar: PSDS: Paketten Seçilecek Ders

Sayısı

PSKM: Paketten Seçilecek Kredi

Miktarı

Müf.No     T        P        K     AKTS Tip Op. PSDS PSKM

RPD 402

REHBERLİK VE PSİK. DANIŞMADA ALAN

ÇALIŞMASI

2015       2        2        5        5        Z

RPD 404

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

SEMİNERİ

2015       2        2        5        5        Z

RPD 406

MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR

2015       2        0        5        5        Z

RPD 408

KURUM DENEYİMİ

2015       1        4        5        5        Z

SEÇ 402

SEÇMELİ DERSLER (BAHAR)

2015       3        0        5        5        S    2

RPD 410

OKULLARDA ŞİDDET

2015       3        0        5        5        S

RPD 412

ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYARLAMA

2015       3        0        5        5        S

RPD 414

RPD'DE GÜNCEL SORUNLAR

2015       3        0        5        5        S

RPD 416

KÜLTÜRE DUYARLI PSİKOLOJİK DANIŞMA

II

2015       3        0        5        5        S