Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Diploma Türü 

Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilere "Yüksek Lisans Diploması" verilir.

 

Kabul İçin Gerekli Belgeler

1.    Eğitim Bilimleri Anabilim Dalına başvuracak adayların bu bilim dalına ait lisans diplomasına sahip olması gerekir. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalına ait lisans diplomasına sahip olmayan öğrenciler bu anabilim dalının bilimsel hazırlık programına başvurabilirler.

2.     Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sözel puanı değerlendirilecektir. Adayların LES’ten en az 45 puan almış olması gerekir. Uluslararası geçerliliği olan Graduate Record Examination (GRE) sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) bölümlerinden toplam puanı en az 1100, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adayların puanları LES sınavı yerine geçerli sayılabilir.

3.     Yüksek lisans programlarına başvuranların lisans not ortalaması tam notun en az % 55'i veya eş değeri olmalıdır.

4.     Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin LES sınavına girmiş olması gerekir. Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için LES’e girme şartı aranmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER’den Türkçe Yeterlik Belgesi istenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.

5.     Tezli yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında LES puanının %60'ı, lisans mezuniyet notunun %20'si, ÜDS veya KPDS’den alınan yabancı dil notunun %20'si dikkate alınır ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması gerekir.

6.    Tezli yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarına başvuran, ancak yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL) bulunmayan adaylar yabancı dil puanı katkı payından yararlanamazlar.

 

Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar

Programımız en az dört yıl süreli bir yüksek öğretim kurumundan lisans diploması alanların, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak amacıyla açılan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez çalışmasını kapsayan bir lisansüstü öğretim programıdır.

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, okullarda, bakanlık ve kurumların eğitim birimlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesinde görev alacak uzman ya da uzman yardımcısı yetiştirmek amacıyla lisansüstü programları yürütmektedir.

 

Sonraki Çalışmalara Erişim

Yüksel lisans programını bitiren öğrenciler, sosyal bilimler enstitülerinde kendi anabilim dallarında doktora programına devam edebilirler.